Marketing

Seo analýza

SEO analýza je nevyhnutným prostriedkom pre úspešnú SEO optimalizáciu, pre jednotlivé internetové vyhľadávače. Predstavuje jednoduché riešenie ako pre Vašu webovú stránku získať dostatočnú návštevnosť zákazníkov, a tak pre ňu „vybojovať“ popredné miesta na webe.

Cestou k úspechu je nepochybne seo analyza! Je určená nielen pre už existujúce internetové stránky, ale pomôže tiež začínajúcim webom alebo rozbiehajúcim sa e-shopom.

seo-analysis-mindSEO analýza predstavuje detailný technický rozbor internetových stránok. Vaša webová stránka prejde dôkladnou analýzou, ktorá nepochybne prinesie očakávané a, predovšetkým, pozitívne výsledky.  Vďaka výsledkom SEO analýzy môžu majitelia webových stránok ďalej pracovať a zlepšovať internetové stránky. Cieľom je zostaviť kompletný súbor informácií o chybách, ktoré bránia Vašej webovej stránke presadiť sa vo vyhľadávačoch. SEO analýza Vám navrhne vhodné a potrebné riešenia.

Pod termínom SEO analýza sa rozumie technická analýza stránok, analýza kľúčových slov, obsahu webovej stránky. Ďalej predstavuje overenie či je stránka dostatočne prístupná, prebieha overenie použiteľnosti webu. SEO analýza prehodnotí pozíciu Vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch a porovná stránku s konkurenciou. Na záver poskytne SEO analýza kompletné SEO stratégie.

Technická analýza webových stránok predstavuje detailný rozbor zdrojového kódu. Overuje či zdrojový kód neobsahuje žiadne chyby. Cieľom je vyhľadať všetky nedostatky. Aj také ako napríklad chýbajúce meta tagy, ktoré sú dôležité pre SEO optimalizáciu, nesprávna hierarchia zdrojového kódu, kontrola sémantických tagov a pod.

SEO analýza Vám tiež pomôže vyhodnotiť, ktoré z kľúčových slov sú pre webovú stránku najvhodnejšie. Je dôležité vybrať také slová, ktoré charakterizujú Vašu činnosť, služby alebo produkty, na ktoré sa zameriavate a ponúkate na stránke. Dôležité pri kľúčových slovách je, aby boli čo najčastejšie zadávané do vyhľadávačov a najmä, aby boli čo najmenej využívané konkurenciou.

SEO analýza prehodnotí či je členenie obsahu webovej stránky dostatočné, zanalyzuje hustotu slov a vhodnosť nadpisov a konkrétnych textov. Report o aktuálnom stave webovej stránky je výsledkom overenia prístupnosti webovej stránky. Poskytne informácie z pohľadu užívateľov a vyhľadávacieho robota.

V rámci SEO analýzy prebieha aj spomínané overenie použiteľnosti webu. Vďaka tejto forme SEO analýzy máte možnosť zistiť, do akej miery Vaša webová stránka rešpektuje stanovené pravidlá. Hlavnými kritériami, ktoré sú analýzou hodnotené sú: vizuálne členenie stránky, navigácia, hierarchia atď.analyza-graf

Dôležitosť SEO analýzy sa prejavuje hlavne v boji s konkurenciou. Vďaka upozorneniu na nedostatky webovej stránky je možné omnoho ľahšie, pružnejšie a rýchlejšie reagovať na aktivity konkurencie.

Na záver sa vypracuje kompletný plán činností, ktoré sú nevyhnutné pre napredovanie webovej stránky.

SEO analýza bude úspešná len vtedy, ak budete ako majiteľ stránky aktívne spolupracovať  a poskytnete všetky potrebné informácie!…

Sidebar