Podnikanie

Ready made sro

Kúpa a predaj ready-made spoločnosti v porovnaní s s.r.o., ktorá už nejaký čas existovala, je podstatne rýchlejšia a jednoduchšia. Výhodou pre predávajúceho a nevýhodou pre kupujúceho je to, že táto ready-made s.r.o. je drahšia. Cieľom ready-made s.r.o. je jej vytvorenie a následné okamžité ponúknutie a predanie potenciálnemu klientovi.

handshake-sroTakáto ready made sro nemá žiadnu ekonomickú históriu a nikdy predtým nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Medzi jediné dokumenty, ktoré ready-made spoločnosť vlastní, patria doklady, ktoré súvisia s jej založením, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácií na daň z príjmov alebo aj daň z pridanej hodnoty a otváracia súvaha zostavená ku dňu jej vzniku. Stav spoločnosti musí zodpovedať určitým pravidlám ku dňu predaja a musí byť pripravená na okamžitý predaj.

V prípade, že sa predáva iba právnická osoba a nový majiteľ nechce v pôvodnej činnosti pokračovať, tak medzi tieto pravidlá patrí napríklad nulová výška záväzkov, spoločnosť musí byť platiteľ DPH a pokiaľ je možné, mala by mať čo najkratšiu ekonomickú históriu. Všetko je to v prospech nového majiteľa a pokiaľ sa starej spoločnosti vlastník chce zbaviť čo najjednoduchšou cestou, mal by hrať fér. Kým ready-made s.r.o. dojde až do štádia, kedy bude na predaj, musí prejsť určitým procesom prípravy a ku všetkým požiadavkám musí doložiť aj príslušné doklady ako napríklad potvrdenie o nezadlženosti od rôzných verejných inštitúcií.

V porovnaní s s.r.o. má ready-made nemá za sebou nijakú ekonomickú históriu a tým pádom má oproti nej mnoho predností. Ready-made nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a vznikla len nedávno a tým pádom nemá žiadne záväzky, dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. V prípade s.r.o. súvaha ready-made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5000 eur, čo zahŕňa základné imanie a peňažné prostriedky. V účtovníctve ešte môže figurovať nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov súvisiacich s jej založením a vznikom a s tým súvisiace ďalšie položky.

sro-uctovnictvoV takomto prípade by sa nemali v účtovníctve vyskytnúť žiadne významné riziká, ktoré by predaj spoločnosti akokoľvek obmedzovali alebo ho znemožňovali. Jednou z najväčších výhod je však tá, že na predaj ju netreba žiadne špeciálne pripravovať, nepreverujú sa listiny ani iné záležitosti a preto je na predaj pripravená okamžite. Ready-made spoločnosť s ručeným obmedzeným ako platiteľ dane z pridanej hodnoty sa predáva niekedy až za dokonca desaťnásobok predajnej ceny rovnakej s.r.o., ktorá platiteľom DPH nie je.

S veľkou pravdepodobnosťou predávajúci bude z takéhoto predaja profitovať a kupujúci má takmer stopercentnú istotu, že si kupuje bezpečnú firmu bez žiadných rizík vyplývajúcich z jej predchádzajúcej minulosti. Zakladatelia svoje ready-made spoločnosti nepredávajú preto, že takúto s.r.o. už nepotrebujú alebo sa jej chcú zbaviť. Ide iba o to, že na takomto predaji sa dá zarobiť a práve preto je ready-made spoločnosť tak obľúbená medzi predávajúcimi ale aj u potenciálnych zákazníkov, ktorí len veľmi neradi idú do niečoho, kde by mohlo hroziť riziko, alebo kde by museli stráviť na úradoch niekoľko mesiacov len spisovaním listík, úradných dokumentov a podobne. Čas sú peniaze a ready-made s.r.o. môže byť vaša už behom pár dní.…

Sidebar