Detské postieľky a ultimátny návod ako si vybrať a neurobiť chybu

Detské postieľky patria medzi konštrukčne pomerne jednoduché výrobky, napriek tomu sa ale v ponuke obchodov vyskytujú také, ktoré deťom nezaručujú potrebné bezpečia. Najčastejším problémom bývajú nebezpečné medzery a otvory, v ktorých môžu uviaznuť nielen prstíky a celé ručičky a nožičky, ale dokonca aj hlavička dieťaťa. Je preto dobré, byť si vedomý všetkých rizík a dať si na ne pozor.

Nepodceňujte označenie a návod

Správne a úplné označenie detskej postieľky signalizuje, že výrobca pozná požiadavky príslušnej normy. Postieľky musia byť trvalo označené:

 1. odkazom na EN 716-1: 2013; uvedením európskej normy výrobca deklaruje, že postieľka vyhovuje jej požiadavkám,
 2. zreteľnou značkou (napr. ryskou) na vnútornej strane postieľky alebo iným označením, ktoré uvádza maximálnu výšku matrace,
 3. menom (značkou) výrobcu, distribútora alebo predajcu; údaje umožňujú identifikáciu výrobku.

Ku každej postieľke je priložený návod v slovenskom jazyku. Vzťahujú sa naň pomerne prísne, normou dané požiadavky na formu a obsah. Aj keď inak návody príliš neštudujete, u detskej postieľky vám to odporúčame, pretože ide o bezpečie a zdravie dieťaťa.

Dobré rady

 • Ak je možné postieľku demontovať a opäť zostaviť, musí byť vybavená predvŕtanými otvormi a čapmi.
 • Na postieľke sa nesmú vykonávať žiadne zmeny a úpravy (napr .: perforácie dna, vyrezávanie tyčí).
 • Výška dna postieľky musí byť nastavená iba pomocou náradia, ktoré je k tomu určené.
 • Matrac nesmie presahovať značku (napr. rysku) alebo iný typ označenia na vnútornej strane postieľky. Toto označenie uvádza maximálnu výšku matraca.

Rozmery

Dĺžka vyrábaných postieľok sa pohybuje od 900 mm do 1400 mm.

Pre dieťa do 6 mesiacov veku:

 • v najvyššej polohe dna / ležanie plochy musí byť minimálna vzdialenosť medzi hornou stranou dna / plochy na ležanie a hornou hranou bočnice alebo čelá postieľky 300 mm.

Pre dieťa od 6 mesiacov veku alebo od doby, kedy začne byť pohyblivé (samo sa posadí, kľakne si alebo sa postaví):

 • v najnižšej polohe dna / ležanie plochy musí byť vzdialenosť medzi hornou stranou dna / plochy na ležanie a hornou hranou bočnice alebo čelá postieľky minimálne 600 mm.
 • Vzdialenosť medzi okrajom dna a bočnicami a čelami postieľky musí byť maximálne 25 mm.
 • Vzdialenosť medzi tyčkami postieľky musí byť medzi 45 mm a 65 mm.
 • Vzdialenosť medzi priečkami dna postieľky je 60 mm. V prípade dna (roštu) s mriežkami alebo perforáciou, musí mať otvory maximálny priemer 85 mm.
 • Prístupné diery, medzery a otvory musia byť buď menšia ako 7 mm, alebo medzi 12 mm a 25 mm a nesmie byť hlbšie ako 10 mm.
 • Pokiaľ má postieľka sklápacie bočnice, musí byť vzdialenosť medzi vodiacou tyčou sklápacieho mechanizmu a tyčkou postieľky medzi 0 a 7 mm alebo medzi 12 mm a 25 mm.

Veľmi dobrý video návod nájdete aj na kanáli BABYtelevize.

O autorovi textu: TEXTO nie je obyčajná digitálna agentúra, ale váš obchodný partner. Zabezpečí, aby rástla nielen vaša návštevnosť, ale aj počet zákazníkov.

Sidebar